پاورپوینت گفتار سوم فصل هفتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار سوم فصل هفتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

پاورپوینت گفتار سوم فصل هفتم زیست شناسی (2) پایه یازدهم

 

لقاح

اووسیت ثانویه پس از تخمک گذاری از طریق شیپور فالوپ وارد لوله رحم می شود. حرکات زوائد انگشت مانند، انقباض دیواره و زنش مژک های دیواره لولۀ رحم، اووسیت ثانویه را به سمت رحم حرکت می دهند. با ورود مایع منی به رحم میلیون ها اسپرم به سمت اووسیت ثانویه شنا می کنند، ولی فقط تعداد کمی از آنها در لولۀ رحم به اووسیت می رسند.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 37 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است