پاورپوینت فصل دوم بخش پنجم اقتصاد علوم انسانی دهم

پاورپوینت فصل دوم بخش پنجم اقتصاد علوم انسانی دهم

پاورپوینت فصل دوم بخش پنجم اقتصاد علوم انسانی دهم

 

اقتصاد ایران چه مسیری را طی کرده است؟

دولت در مسیر تاریخی اقتصاد ایران

در طول چند قرن اخیر، کشور ما از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، فراز و نشی بهای مهمی را پشت سر گذاشته و مسیر دشواری را طی کرده است. زمانی که جوامع اروپایی با پشت سرگذاشتن مراحل اولیه انقلاب صنعتی در مسیر توسعه و پیشرفت های سریع قدم برمی داشتند، ایران به دلیل وضعیت خاص اجتماعی  سیاسی خود در مسیری نامناسب قرار گرفت و مدت ها از توسعه و تحول بازماند.

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 50  صفحه تنظیم و قابل ویرایش است